Oslo Sporveier nr 647 (ex OS 204 ex OS 325 ex OS 71 ex KSS 71)

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra OS 647)
Hopp til navigering Hopp til søk

OS647 001.jpg

Fakta

Byggeår: 1913
Fabrikant: Falkenried
Lengde: 11,20 (vognk. 10,50 ) m
Bredde: 2,00 m
Akselavstand: 3,20 m
Egenvekt: 8,30 tonn
Sitteplasser: 24
Ståplasser: 36
Plassering: Grefsen
Motorvognene fra perioden 1912-1915 kalles SS-vogner etter leverandøren av den elektriske utrustningen, Siemens-Schuckert. Samtidig ble det levert tilhengervogner som er blitt hetende ”SS-tilhengere”, hvilket henspeiler mer på slektskapet med motorvognene enn det lille man kan finne av elektrisk utstyr fra samme leverandør.

Vognene 487-513 var av samme størrelse som de vanlige lange SS-motorvognene, 484-486 hadde noe korte plattformer. I tillegg hadde man vognene 635-646, som opprinnelig hadde vært korte, men som i 1925 både ble forlenget og gjort bredere.

De klassiske Oslo-tilhengerne med åpne plattformer var i bruk helt til 1968. Dessverre var det den gang ikke mulig å bevare mer enn en eneste tilhenger av SS-typen, OS 497 som i dag er restaurert som KES 347. Foruten denne var det mulig å redde to andre tilhengere med åpne plattformer, KSS 220 og OS 634, den førstnevnte en kort tilhenger, den sistnevnte en kraftigere og litt lengre tilhenger. Mens alle andre slike tilhengere ble brent på bålet ble ikke mindre enn ti tilsvarende motorvogner beholdt, da de kunne fungere som både rangeringsvogner og arbeidsvogner. Samtlige av disse er blitt bevart, og dermed mangler vi tilhengere til flere av dem.

Da SS-vogn 70 skulle restaureres til jubileet i 1994 savnet man altså en passende tilhenger. Løsningen var å lage en av en motorvogn. Arbeidsvogn 204, inntil 1989 nummerert 325, hadde frem til 1968 vært trafikkvogn nummer 71. Den ble nå strippet helt ned på sporvognsverkstedet på Sagene, og bygd opp igjen som tilhenger. Nummeret som ble valgt var 647, det høyeste nummer som de ekte gamle tilhengerne oppnådde var 646. Helt autentisk er 647 heller ikke blitt. Alle SS-tilhengere hadde fem korte vinduer i kupeen, slik som KES 347. Imidlertid var det andre tilhengere med samme inndeling av vinduene, men med en annen type understell. LTF har tatt vare på et slikt understell, med tanke på en gang å kunne bygge opp en såkalt kommunal tilhenger (se OS 345). Med tilhenger 647 har man til tross for dens brokete historie og avvikende detaljer klart å gjenskape den klassiske åpne tilhengeren som så mange ennå husker fra 60-tallet. Nr 647 er fremdeles i Sporveiens eie, og går fast med vogn 70 som disponeres av Sporveismuseet for utleiekjøring.

Tidsepoke Eier Internnr Farge Merknad
1913-1924 Kristiania Sporveisselskab 71 Grønn Motorvogn
1924-1968 Oslo Sporveier 71 Blå/krem Motorvogn
1968-1989 Oslo Sporveier 325 Gul Arbeidsvogn
1989-1991 Oslo Sporveier 204 Gul Arbeidsvogn
1991-1993 Oslo Sporveier 204 Gul Bortsatt, under ombygging til tilhenger
1994- Oslo Sporveier 647 Blå/krem Bevart