Oslo Sporveier nr 398 (ex OS 198 ex 303 ex 60)

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra OS 398)
Hopp til navigering Hopp til søk

OS398 001.jpg

Fakta

Byggeår: 1951 (1912)
Fabrikant: OS / Skabo
El-utstyr: Siemens-Schuckert
Motor: D58wf
Ytelse: 2x42 kW
Lengde: 7,65 m
Vognkasse: m
Bredde: 2,50 m
Akselavstand: 3,20 m
Egenvekt: 11,50 tonn
Sitteplasser: -
Ståplasser: -
Plassering: Vinterbro


Frem til 1950-tallet foregikk mye av snøryddingen med små åpne ploger som ble skjøvet foran motorvogner, slik som den bevarte unummererte plogen. Det fantes tidlig et par motorvogner som hadde plogen montert direkte til vognkassen, bl.a nr 301 som nå er restaurert tilbake til opprinnelig stand som trafikkvogn KSS 32.

I 1949 ble det bygd en ny plogvogn med hjemmesnekret vognkasse på understellet fra den da utrangerte SS-vogn 47, og elektrisk utstyr fra den samme. Den fikk først internnummeret 47, senere 302. I de påfølgende årene ble det bygd ytterligere fem slike plogvogner, nr 60 (303) og nr 61 (304) i 1951, nr 300 i 1955, nr 307 i 1957 og nr 309 i 1958. Nr 304 hadde plog i begge ender, de øvrige kun i den ene enden.

Plogen består av et hevbart skrått skjær i 2,5 meters bredde, med to utsvingbare skjær, et kort på høyre side og et langt på venstre. I tillegg finnes det bevegelige skraper som går ned i rillene på skinnene. All manøvrering foregår med luftsylindre, og det finnes derfor en stor kompressor med tank som fyller mye av plassen inni vognkassen. Plogskjæret var opprinnelig til å hekte av, og i sommerhalvåret gikk plogvognene uten mens de fylte andre oppgaver, som f.eks å dra tilhengere med sveiseutstyr. På 1980-tallet ble plogskjæret festet rett i understellet istedenfor i vognkassen, dette for å la mer vekt hvile på plogskjæret.

I år 2000 var det over og ut for de gjenværende plogene, kjørespenningen skulle heves til 750 volt. Vinteren 2000 var siste gang vogner med elektrisk utrustning fra før første verdenskrig ble brukt til vanlig arbeid i Sporveiens tjeneste. Vogn 398 ble da plukket ut til bevaring, de øvrige hugget (med unntak av nr 300 som nå er i Bergen). Nr 398 har skiftet nummer flere ganger, 60 - 303 - 198 - 398. Frem til tidlig på 1960-tallet var den malt grå, deretter i noen få år okergul, så fra 1970-tallet den litt skarpere ”Vegvesen-gul”.

Bilde 5 under viser nr 47 av samme type, her i den opprinnelige grå fargesettingen.

Tidsepoke Eier Internnr Farge Merknad
1951-1955 Oslo Sporveier 60 Grå  
1955-? Oslo Sporveier 303 Grå  
?-1989 Oslo Sporveier 303 Gul  
1989-1994 Oslo Sporveier 198 Gul  
1994-2000 Oslo Sporveier 398 Gul  
2000- LTF 398 Gul Bevart