Oslo Sporveier nr 393 (ex BB 43 ex BB nr 3)

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra OS 393)
Hopp til navigering Hopp til søk

OS393 001.jpg

Fakta

Byggeår: 1924
Fabrikant: van der Zypen
El-utstyr: Siemens-Schuckert
Motor: Dx802
Ytelse: 4x55 kW
Lengde: 12,56 m
Vognkasse: 12,00 m
Bredde: 2,00 m
Akselavstand: 2,00 m
Egenvekt: 26,00 tonn
Sitteplasser: 0 (opprinnelig 28)
Ståplasser: 0 (opprinnelig 30)
Plassering: Vognhall 5


I 1924 ble Lilleakerbanen, som frem til da var blitt drevet av Kristiania Elektriske Sporvei, forlenget til Haslum og Avløs. På samme tid ble KES overtatt av Oslo Sporveier, men dette gjaldt ikke forstadsbanen som ble drevet videre av KES, nå under navnet AS Bærumsbanen. Materiellet som ble brukt på Lilleakerbanen tilfalt Oslo Sporveier, mens Bærumsbanen nå anskaffet sitt eget materiell, store boggivogner fra firmaet van der Zypen & Charlier i Köln, motorvognene 1-12 og tilhengerne 13-24. Vognparken ble i 1926 utvidet med motorvognene 25-27 og tilhengerne 28-30. Disse ble bygd av Skabo, men var nær identiske med de opprinnelige. Forskjellen lå i at hver plattform var 30 cm lengre. Samtidig fikk selskapet AS Akersbanerne, som drev Østensjøbanen fra Etterstad til Oppsal, levert fire identiske motorvogner og tre tilhengere. Da Oslo Sporveier i 1937 overtok driften av begge baner og slo dem sammen til pendellinjen Kolsås-Oppsal, ble alle vognene lakkert i Sporveiens farger, mens motorvognene fra AB fikk numrene 31-34 og tilhengerne 35-37. Opprinnelig hadde fargen vært hvit med en koksgrå grå stripe, og påskrifter i gull med sort skygge. Etter snaue to år ble det endret til lyst grått, som var bedre egnet som bakgrunnsfarge til reklame, og påskriften ble blå.

Vogntypen, som etterhvert ble kalt ”A-vogner”, var ikke videre vellykket, tunge, trege, lav topphastighet og svake bremser, samt upraktisk planløsning med små plattformer som betydde lange holdeplassopphold i bytrafikken. Da ”B-vognene” kom, de gullfiskene som var bygd for forstadsbane, ble behovet for A-vogner betydelig redusert. Flere av motorvognene ble raskt plukket for deler til bygging av C- og D-vogner. Overskuddet av tilhengere gjorde det nå vanligere å se 3-vognstog, enda tyngre, tregere etc, men bare når man måtte. Noen få A-vogner var i trafikk helt til 1958, da et uhell fremskyndet den endelige utrangeringen.


Under krigen ble sporvogner i Oslo, Bergen og Trondheim regelrett beslaglagt for å erstatte materiell som var gått tapt i bombeangrep på tyske byer. I den forbindelse måtte Bærumsbanen i 1944 avgi fire A-vogner, to motorvogner og to tilhengere, til sporveien i München. Minst en av hengerne ble ødelagt der nede. De to motorvognene ble returnert, men kom aldri mer i passasjertrafikk, da man ikke hadde bruk for dem og allerede i 1942 hadde startet utrangering av typen.

Den ene motorvognen, nr 9, ble slaktet for deler til en C-vogn, men nr 3 ble i 1949 satt i stand som arbeidsvogn, og fikk nå nummeret 43. Den skiftet senere nummer til 393, mens den siste omnummeringen til 338 kun foregikk på papiret og aldri ble synlig på vognen. Nr 393 ble forøvrig omtalt som ”Karlsvogna”, vi formoder at den ble pleiet og kjørt av Karl, og den ble benyttet bl.a ved avsporinger og til sleping av defekte vogner. I 1995 ble den endelig utrangert og først lånt ut til, deretter gitt til Sporveismuseet.

Vognen står i dag i Sporveismuseet, og er under oppmaling i forskjellige farger. Når det er ferdig vil vi presentere de ulike fargene vognen har hatt gjennom årene, først i Bærumsbanens lysegrå farge, så sporveisblå, deretter arbeidsvogn i mørkeblått og gult, og til slutt helt gul.

Tidsepoke Eier Internnr Farge Merknad
1924-1926 KES-Bærumsbanen 3 Hvit  
1926-1934 KES-Bærumsbanen 3 Lysegrå  
1934-1937 Bærumsbanen 3 Lysegrå  
1937-1944 Bærumsbanen 3 Blå/krem  
1944-1946 Beslaglagt av tyske myndigheter, sendt til München 2029 Blå/krem  
1946-1949 Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier) 3 Blå/krem Avstilt
1949-1955 Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier) 43 Blå/gul Arbeidsvogn
1955-1971 Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier) 393 Blå/gul Arbeidsvogn
1955-1988 Oslo Sporveier 393 Blå/gul Arbeidsvogn
1988-1991 Oslo Sporveier 338 (393) Gul Arbeidsvogn
1991-1995 Oslo Sporveier 338 (393) Gul Arbeidsvogn
1995- LTF 393 Diverse Bevart