Kristiania Elektriske Sporvei nr 1

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra KES 1)
Hopp til navigering Hopp til søk

Allgemeine 1 Gardeveien SHS 1971 UBe.jpg

Fakta

Byggeår: 1894
Fabrikant: Herbrand / BSI
El-utstyr: AEG
Motor: NB80
Ytelse: 2x12 kW
Lengde: 6,4 m
Vognkasse: m
Bredde: 2,0 m
Akselavstand: 1,55 m
Egenvekt: 6 tonn
Sitteplasser: 16
Ståplasser: 12
Plassering: Kjelsås


I forbindelse med åpningen av den elektriske sporveien i Oslo i 1894 anskaffet Kristiania elektriske Sporvei 15 motorvogner fra entreprenøren som stod for utbyggingen, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. Til åpningen ble det anskaffet 11 vogner supplert med ytterligere fire helt på slutten av året.

Vognene var i bunn og grunn en forstørret utgave av de lukkede hestesporvognene, men skilte seg tydelig fra disse ved at de hadde separat understell med dobbel avfjæring, og selvsagt tydelig tegn på at det her dreide seg om en elektrisk sporvogn ved bl.a. strømavtager på taket og kontrollere på plattformene. Elektrisk lys var også en selvfølge, men ennå stolte man ikke helt på strømmen, så frontlyset var ennå utført som svær parafinlykt slik at man unngikk at vognen ble helt mørkelagt ved et strømbrudd.

Vogntypen ble levert med såkalt feltkontroll som ble sett på som mer energiøkonomisk, men som viste seg noe krevende å kjøre. Løsningen ble derfor ikke videreført på nyere vogntyper.

Fra 1909 anskaffet Kristiania elektriske Sporvei nye og større vogner, og ikke minst vogner som var lettere å håndtere. De såkalte ”Allgemeine”-vognene ble deretter bygd om til tilhengere, og var helt ute av bildet som motorvogner rundt første verdenskrig. Karrieren som tilhengere ble heller ikke så lang idet de inngikk som deler ved byggingen av en større og mer tidssvarende type tilhengere i årene 1917 – 1919.

Vogn nr. 2, som siden 1904 var blitt omnummerert til 102 etter pålegg fra politimesteren i Kristiania ble dog beholdt som rangervogn ved Kristiania elektriske Sporveis base på Majorstuen. I forbindelse med selskapets 25-årsjubileum i 1919 ble vogn restaurert tilbake til leveranseutførelsen av selskapets verksted i Slemdalsveien 1 – 3, og gitt nr. 1. Den ble donert Norsk teknisk Museum, men helt til museet flyttet til sine nåværende lokaler på Kjelsås ble vogna oppbevart først hos Kristiania elektriske Sporveier og fra 1924 av Oslo Sporveier. Den ble også tatt fram ved jubileer som nettopp 25-års jubileet i 1919, 50-årsjubileet for elektrisk sporvei 1944, sporveisdriftens 75 års jubileum i 1950, filminnspilling for Lysverket i 1962 og 100-årsjubileet for sporveisdriften i 1975 hvor den hver gang kjørte for egen maskin. Først samme år som Sporveismuseet i Vognhall 5 åpnet i 1985, fant Teknisk museum plass til den i sitt den gang nye bygg på Kjelsås hvor den nå står utstilt.

Vogna antas å være i noe nær opprinnelig utførelse.

Tidsepoke Eier Internnr Merknad
1894-1904 Kristiania Elektriske Sporvei 2
1904-1919 Kristiania Elektriske Sporvei 102 Omnummerert til 102 etter pålegg fra politimesteren i Kristiania
1919-1985 Norsk Teknisk Museum 1 Oppbevart av Oslo Sporveier, deltok av og til i jubileumsarrangementer etc.
1985- Norsk Teknisk Museum 1 Utstilt i museet på Kjelsås