Holmenkolbanen nr 31

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra HKB 31)
Hopp til navigering Hopp til søk

HKB31 002.jpg

Fakta

Byggeår: 1909-10 (ombygd 1949)
Fabrikant: Skabo
El-utstyr: Westinghouse
Motor: Westinghouse 548a
Ytelse: 4x70 kW
Lengde: 15,91 (vognk. 15,51 ) m
Bredde: 3,10 m
Akselavstand: 2,10 m
Boggiavstand: 10,30 m
Egenvekt: 33,00 tonn
Sitteplasser: 74
Ståplasser: 60
Plassering: Alnabru


Da Holmenkolbanen åpnet i 1898 var materiellet regulære sporvogner, og planen var også at disse skulle følge bytrikken til sentrum. Ti år senere var den tanken forlatt, og man begynte å sysle med planer om tunnel og større vogner. På en reise i USA hadde direktøren sett store brede boggivogner, og slike skulle tjene som modell for Holmenkolbanens neste generasjon vogner.

Boggivognene nr 31-34 ble satt i drift i 1910, fulgt av nr 35-37 i 1912. De hadde teakkledning, og kupeen var delt i to, for røykere og ikke-røykere. I årene 1914-17 fulgte flere boggivogner som skilte seg litt fra de syv første. De hadde plattformer som var 67 cm lengre og hadde lukket førerrom. Utvendig var de best gjenkjennbare på at lanterninetaket var trukket helt ut til endene. Takets utforming ga dem tilnavnet ”panservogner”, som henspeilte på likheten med buede panserlokk på enkelte bilmodeller. Og da fikk de eldre vognene 31-37 også tilnavnet ”trunker”, siden det mer kasseformede taket minnet om firkantede Amerika-kofferter. Alle vognene var levert med trolleystang, noe som ble supplert med en pantograf i 1924, og fjernet samtidig som de fikk to pantografer i 1928. De opprinnelige motorene på hver 47 kW ble på 30-tallet erstattet av nye med 70 kW.

Fra slutten av 1. verdenskrig og helt frem til begynnelsen av 50-tallet hadde HKB satset på å kjøpe midtinngangsvogner, og endeinngangsvognene 31-37 ble i de siste av disse årene radikalt ombygd med midtinngang. Ved denne ombyggingen ble vognkassen rett og slett saget i to på midten, begge halvdeler løftet og snudd 180 grader slik at endeplattformene nå vendte mot hverandre, og så skjøtet sammen. I hver ende ble det så bygd nye gavlvegger og førerrom. Lengden på vognene ble gjennom dette økt fra 14,1 til 15,5 meter. Nr 35 og 36 ble bygd om i 1946, deretter fulgte nr 34 i 1948, nr 31, 33 og 37 i 1949 og endelig nr 32 i 1950.

Så snudde det plutselig, og man ønsket isteden å ha gjennomstrømningsvogner med store plattformer og brede dører i endene, samt en enkel utgangsdør på midten. 600-serien ble levert slik i 1951, og i 1952 tok man den første av serien 38-42 og bygde om etter samme mønster. Utrolig nok skulle man i 1963 gjennom annengangs total rekonstruering komme til å bygge om også nr 33 og 36 til slike gjennomstrømningsvogner. De øvrige ble dog beholdt som de nå var blitt, og nr 31 og 37 var i trafikk frem til 1978.

Den bevarte nr 31 er altså Holmenkolbanens første store boggivogn, men forandret totalt utseende i 1949. I følge fabrikkskiltet er den bygd i 1909. Vognkassen ble dradd med slede fra Skabo på Skøyen til vognhallen på Majorstuen. Transporten synes å ha foregått i desember det året. Men vognen var ikke helt ferdig, og heller ikke omlegging av sporene for brede vogner, så idriftsettelsen på banen fant sted i mars 1910. Nr 31 hadde i mange år nyere boggier, av samme type som 500-vognene. Etter at den ble utrangert i 1978 sørget man imidlertid for at den fikk tilbake boggier av original type.

Etter utrangeringen er den blitt lagret på tildels fuktige steder og har dessverre forfalt kraftig. Søstervognen nr 32 er også bevart, vognkassen på denne er i en bedre forfatning, men den mangler helt interiør etter å fungert som arbeidsvogn siden 1968. Skal man restaurere en slik vogn vil det kanskje være regningssvarende å satse på nr 32 og komplettere den med interiørdeler fra nr 31. Men kan man da få seg til å slakte og skrote vogn 31 med over hundre års historie? Ennå finnes muligheten til å rekonstruere vognen slik den så ut i 1910. Det vil være et omfattende arbeide for å komme til et resultat som ikke er så veldig forskjellig fra den totalrestaurerte HKB nr 42. Man kan velge å la kommende generasjoner ta den avgjørelsen dersom man ser seg råd til å oppbevare vogn 31. Vognen disponeres av LTF. Ruter AS ivaretar ansvaret for lagring.

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke Eier Internnr Farge Merknad
1910-1949 Holmenkolbanen 31 Teak  
1949-1975 Holmenkolbanen 31 Teak Ombygd til midtinngang
1975-1978 HKB (Oslo Sporveier) 31 Teak  
1978- Oslo Sporveier 31 Teak Bevart