Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 308

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra BB 308)
Hopp til navigering Hopp til søk

BB308 002.jpg

Fakta

Byggeår: 1942
Fabrikant: Skabo
El-utstyr: Siemens
Motor: Dy802a
Ytelse: 4x55 kW
Lengde: 17,40 (vognk. 17,00 ) m
Bredde: 3,13 m
Akselavstand: 2,15 m
Boggiavstand: 10,00 m
Egenvekt: 30,40 tonn
Sitteplasser: 72
Ståplasser: 88
Plassering: Alnabru


Kolsåsbanen startet som en forlengelse av Lilleakerbanen, etappevis åpnet til Avløs i 1924 og Kolsås i 1930. Materiellet var de smale A-vognene som var tilpasset kjøring i bygater. Det var en forutsetning at trafikkering av bysporveiens nett var midlertidig, derfor bygde man på 30-tallet forbindelsen Lysakerelven-Sørbyhaugen for å komme inn på Røabanen og tunnelen til Nationalteatret, hvilket også ville gi Kolsåsbanen en raskere innføring til byen. På strekningen Jar-Kolsås ble det bygd nye plattformer tilpasset 3,2 meter brede vogner og høy innstigning. Den nye forbindelsen åpnet i 1942.

Allerede i 1939 ble den første bredprofilvognen levert, nr. 301. Den var utseendemessig svært lik AS Holmenkolbanens nye stålvogner 113-114, levert samme år. I 1940 fulgte neste vogn til den da planlagte åpningen samme år. Krigen satte imidlertid en stopper for arbeidet, men de to nye vognene kunne pendle mellom Jar og Kolsås for øvelseskjøring. Fra høsten 1941 ble de også brukt til å frakte skolebarn mellom Jar og Valler. På forsommeren 1942 kunne forbindelsen endelig åpne, og nå var også ytterligere seks vogner levert, til og med nr. 308. De ble kalt C-vogner, senere C1 for å skille dem fra den neste serien som begynte å komme i 1949.

Mens Holmenkolbanens to stålvogner var helt nye valgte Bærumsbanen å gjøre gjenbruk av de dengang rundt 17-18 år gamle A-vognene, motorer, hjulganger, deler av luftanlegg og det elektriske anlegget. I 1949 ble det montert skinnebremser, og maks hastighet kunne dermed økes til 60 km/t. Fra 1955 ble det aktuelt å ta i bruk multippelkoblingen for togkjøring, som hadde vært der siden vognene var nye, og dørstyringen ble endret slik at den kunne betjenes på begge samtidig. Deretter fulgte noen mindre endringer som utskifting av pærebelysning til lysrør og flytting av kontrolleren fra rett foran føreren til ut på venstre side. I perioden 1965-68 fikk fire av vognene (nr. 302, 303, 305 og 308) fornyet interiør med bl.a Respatex-plater, samtidig som de fikk installert dødmannsbrems. Etter dette kunne disse fire ikke kobles sammen med de andre, men nå derimot med type C2.

C-vognene forbindes først og fremst med Kolsåsbanen, men fra 1981 ble de også å se på de øvrige linjene, og fra 1987 og i de siste årene frem til utrangering i 1992-93 gikk de fast på Frognerseterlinjen. Et par C1-vogner ble utrangert tidlig i denne perioden. Vogn 405 av type C2 ble i 1993 tatt vare på av LTF, mens Sporveien selv valgte å beholde vogn 428 av type C1. Den hadde gått sin siste tur i 1992. I mai 1995 ble det arrangert rutekjøring med disse to i tog, for å markere avskjed med typen. Vogn 428 fikk i 2011 en utvendig oppmaling, og ble samtidig gitt tilbake sitt opprinnelige nummer 308, som den hadde frem til 1982. Vognen disponeres nå av LTF, mens Ruter AS ivaretar ansvaret for lagring.

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke Eier Internnr. Farge Merknad
1942-1944 Bærumsbanen 308 Blå  
1944-1971 Bærumsbanen (eid og drevet av Oslo Sporveier) 308 Blå  
1971-1982 Oslo Sporveier 308 Blå  
1982-1992 Oslo Sporveier 428 Blå  
1992-2007 Oslo Sporveier 428 Blå Bevart
2007-2011 Kollektivtransportproduksjon 428 Blå Bevart
2011- LTF/Ruter 308 Blå Bevart