Åpne hovedmenyen

En del materiell er lagret i tilknytning til museumssporveien på Vinterbro. Dette er ikke tilgjengelig for publikum.

Anleggets fremtid er usikker på grunn av utbygging av E18.