AS Oslo Sporveier

Fra Sporveismuseets vognsamling
(Omdirigert fra Oslo Sporveier)
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommunalt sporveisselskap, etablert 1.5.1924 under navnet AS Kristiana Sporveier, endret navn til AS Oslo Sporveier fra 1.1.1925 (i oversiktene har vi forenklet historikken til å omtale selskapet under det nye navnet alt fra 1924).

Overtok i første omgang innenbys sporveislinjer fra KSS og KES. Åpnet linje til Korsvoll i 1924 og forlengelse til Ullevål Hageby i 1925, samt forstadslinje til Kjelsås i 1934. Overtok drift av Bærumsbanen og Østensjøbanen i 1937 (også eierskap i hhv. 1944 og 1948), Ekebergbanen i 1965 og Holmenkolbanen i 1975.

Drift av T-banen fra 1966. Bussdrift fra 1927, samt trolleybusser 1940-1968. Overtagelse av bussdrift fra flere selskaper, bl.a Wiktor Ruud og Nydalsruten i 1949, Ekebergbanen i 1953, De Blå Omnibusser i 1977.

Oslo Sporveier har siden 1973 hatt konsesjon på alle innenbys busslinjer, men lot i mange år de opprinnelige konsesjonshaverne kjøre på kontrakt. I 1988 ble driftsartene splittet opp i divisjoner, Sporvognsdivisjonen, Banedivisjonen og Bussdivisjonen. Sistenevnte ble i 1997 skilt ut som datterselskapet AS Sporveisbussene som en forberedelse til anbudsutsetting.

I 2003 ble også Oslo Sporvognsdrift AS (endret i 2009 navn til Oslotrikken AS) og Oslo T-banedrift AS skilt ut som rene operatørselskaper, men beholdt en nær tilknytning til morselskapet.

I 2006 ble selskapet delt i to nye selskaper, et med det opprinnelige navnet AS Oslo Sporveier, og rollen som bestillerfunksjon, mens hoveddelen nå går under navnet Kollektivtransportproduksjon AS, og fyller rollen som leverandør av tjenester.

I 2007 ble også anleggsvirksomheten skilt ut som delvis selvstendig enhet med navnet InfraPartner. I tillegg er Oslo Vognselskap AS opprettet for å forvalte eierskapet til skinnegående materiell.

Kollektivtransportproduksjon skiftet i 2013 igjen navn, nå til Sporveien AS. Operatørselskapene har fra 2014 endret navn til Sporveien Trikken og Sporveien T-banen.

I 2007 fusjonerte så det nå lille administrasjonsselskapet AS Oslo Sporveier med Stor-Oslo Lokaltrafikk AS og ble til Ruter AS.

AS Oslo Sporveier eksisterer formelt ennå, men har ingen ansatte.