Åpne hovedmenyen

Kommunalt sporveisselskap, etablert 1.5.1924 under navnet AS Kristiana Sporveier, endret navn til AS Oslo Sporveier fra 1.1.1925 (i oversiktene har vi forenklet historikken til å omtale selskapet under det nye navnet alt fra 1924).

Overtok i første omgang innenbys sporveislinjer fra KSS og KES. Åpnet linje til Korsvoll i 1924 og forlengelse til Ullevål Hageby i 1925, samt forstadslinje til Kjelsås i 1934. Overtok drift av Bærumsbanen og Østensjøbanen i 1937 (også eierskap i hhv. 1944 og 1948), Ekebergbanen i 1965 og Holmenkolbanen i 1975.

Drift av T-banen fra 1966. Bussdrift fra 1927, samt trolleybusser 1940-1968. Overtagelse av bussdrift fra flere selskaper, bl.a Wiktor Ruud og Nydalsruten i 1949, Ekebergbanen i 1953, De Blå Omnibusser i 1977.

Oslo Sporveier har siden 1973 hatt konsesjon på alle innenbys busslinjer, men lot i mange år de opprinnelige konsesjonshaverne kjøre på kontrakt. I 1988 ble driftsartene splittet opp i divisjoner, Sporvognsdivisjonen, Banedivisjonen og Bussdivisjonen. Sistenevnte ble i 1997 skilt ut som datterselskapet AS Sporveisbussene som en forberedelse til anbudsutsetting.

I 2003 ble også Oslo Sporvognsdrift AS (endret i 2009 navn til Oslotrikken AS) og Oslo T-banedrift AS skilt ut som rene operatørselskaper, men beholdt en nær tilknytning til morselskapet.

I 2006 ble selskapet delt i to nye selskaper, et med det opprinnelige navnet AS Oslo Sporveier, og rollen som bestillerfunksjon, mens hoveddelen nå går under navnet Kollektivtransportproduksjon AS, og fyller rollen som leverandør av tjenester.

I 2007 ble også anleggsvirksomheten skilt ut som delvis selvstendig enhet med navnet InfraPartner. I tillegg er Oslo Vognselskap AS opprettet for å forvalte eierskapet til skinnegående materiell.

Kollektivtransportproduksjon skiftet i 2013 igjen navn, nå til Sporveien AS. Operatørselskapene har fra 2014 endret navn til Sporveien Trikken og Sporveien T-banen.

I 2007 fusjonerte så det nå lille administrasjonsselskapet AS Oslo Sporveier med Stor-Oslo Lokaltrafikk AS og ble til Ruter AS.

AS Oslo Sporveier eksisterer formelt ennå, men har ingen ansatte.